06 4498 0703
020 620 7080

Corona

Veel mensen vinden het fijn om op de dag van de uitvaart samen te zijn met mensen die belangrijk voor hen zijn en voor degene die is overleden. Sommigen willen dit groots en dat kan niet nu er sprake is van het coronavirus. Toch zijn er zeker nu nog mogelijkheden en wij denken daarin graag mee.

Natuurlijk houden wij ons aan de richtlijnen die de overheid stelt, de laatste stand van zaken is te lezen op de website van het RIVM. De meeste maatregelen zal je al kennen. In het kort komt het neer op: maximaal 30 mensen, 1.5 meter tussen elke aanwezige, géén horeca en geen toegang voor mensen die ziekteverschijnselen hebben. Wat betreft de laatste verzorging moeten wij afwijken van wat we daarover schrijven in wat te doen. Onze professionals bieden die laatste verzorging en daar kan je niet bij zijn om hen geen risico te laten lopen. Als iemand overleden is aan het virus, dan gelden er strengere maatregelen. We lichten je daarover voor als dit het geval is.

Wij gaan er vooralsnog van uit bij je thuis te komen om de uitvaart te regelen, tenzij dit voor jullie ongewenst is óf als er sprake is van iemand die ziek is door het coronavirus. Dan (video)bellen we met elkaar.

We vinden het belangrijk om mee te denken in wat er wél allemaal kan.

Ook in deze tijd kan iemand thuis of elders opgebaard worden, ook op bed of in een open kist. Er kan gebruik gemaakt worden van een rouwauto of eigen vervoer.

Er zal altijd sprake zijn van een besloten uitvaartbijeenkomst. Die kan in een aula zijn maar we werken samen met een aantal alternatieve locaties die nog steeds beschikbaar zijn voor een bijeenkomst. Misschien kan je het nu heel klein houden en later, in gezonde tijden, een grote(re) herinneringsbijeenkomst organiseren. Je kunt er ook voor kiezen de bijeenkomst vast te laten leggen op video of foto, ook livestream is vaak mogelijk. Wij zorgen dan voor een link waarmee mensen thuis de bijeenkomst kunnen volgen. Wie weet kan je aan mensen vragen een geluids- of beeldopname te maken met hun toespraak? Je kunt er ook over denken om het afscheid buiten te vieren, met elkaar (met voldoende afstand…) wandelen in het bos of op het strand? De intimi kunnen daarna de overledene naar de begraafplaats of het crematorium begeleiden.

Je kunt in de rouwkaart of advertentie mensen - die niet aanwezig mogen zijn - vragen tijdens de uitvaart op hun eigen manier, in gedachten of met een ritueel, stil te staan bij degene die is overleden. Ook kun je daarin een link naar het online condoleren opnemen. Uitvaart Amsterdam biedt die mogelijkheid. Op de persoonlijke herdenkingspagina kan iemand uitgebreid herdacht worden door middel van foto’s en verhalen.

Op de pagina kosten lees je dat wij het een sport vinden om mee te denken en te helpen de kosten laag te houden. Omdat een uitvaart nu kleiner zal zijn, zullen we in veel gevallen minder uren aan het werk zijn en dat leidt tot verlaging van ons basistarief. Natuurlijk is dat afhankelijk van wat jullie wensen zijn.